گوتی سفایر
هیچ وقت فکر می کردید که روزی رتیل ها نیز خرید و فروش شوند و جنبه ی تزئینی پیدا کنند؟
بله، گونه ای از رتیل وجود دارد که به دلیل رنگ زیبا و خیره کننده اش خرید و فروش می شود و همین امر موجب به خطر افتادن نسل این نوع رتیل ها شده است. رنگ این نوع رتیل آبی متالیک است. نام این رتیل خوش رنگ «گوتی سفایر» با نام علمی Poecilotheria metallica است. نام این رتیل از شهری به همین نام گرفته شده است. این نوع از رتیل ها در بخش های کوچکی از هند و سریلانکا زندگی می کنند. گوتی های بالغ می توانند تا 10 سانتی متر رشد کنند. عمر گوتی های نر بین 3 تا 4 سال و گوتی های ماده تا 12 سال است. گوتی ها نیش کشنده ای ندارند اما باید مواظب بود چون به هرحال نیش آنها موجب درد، تعرق، انقباض ماهیچه‌ ای و تورم شدید می گردد.
علت اینکه چرا این نوع رتیل تا این اندازه خوش رنگ است مشخص نشده اما گفته می شود رنگ آبی این رتیل، به خاطر نانو بلورهایی است که تنها طول موج نور ورودی را منتشر می کنند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا