عنکبوت (5)
عنکبوت خون آشام
این جانور عجیب و غریب که در اعماق دریاها و اقیانوس ها زندگی می کند، چیزی شبیه به عنکبوت است، یک اسکلت بیرونی دارد و از آنجا که بدن این جانور بند بند است جز خانواده «بندپایان» و گروه سخت پوستان، حشرات، هزارپایان و عنکبوت ها قرار می گیرد. این عنکبوت آبی در کف دریا می خزد و تا عمق 6 تا 7 هزار متری می رود. این عنکبوت بیشتر در جاهای تاریک زندگی می کند. این عنکبوت خرطومی، نی مانند دارد که آن را به بدن طعمه خود وارد می کند و شیره یا خون آن را می مکد. علاوه بر این از حلزون های دریایی نیز تغذیه می کند.
نکته جالب درباره این جانور، دسته بندی آن است. در واقع این جانور شبه عنکبوت تمام رده بندی های علمی را بر هم زده است، دانشمندان و جانروشناسان دریایی سال هاست که بر روی این جانور تحقیق و بررسی می کنند اما هنوز هم نتوانسته اند او را جز گونه ای خاص قرار دهند و به همین دلیل این جاندار را بسیار غیر عادی معرفی می کنند.
البته محققی به نام «آرانگو» از طریق DNA و ریخت شناسی 60 گونه عنکبوت دریایی تلاش می کند تا شجره نامه ای برای این نوع جانور تهیه کند. او توانسته به این فرضیه برسد که جانور خون آشام متعلق به گروهی از بندپایان و نزدیک به عنکبوت ها و عقرب ها است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا