بادبانک
«بادبانک» یا «بادبان کوچک» نام گونه ای از جانوران آبزی است که در اقیانوس های آب گرم زندگی می کند. این جاندار که در لاتین velella و در انگلیسی little sail نامیده می شود جز جانداران «سطح آبزی» است. سطح آبزیان موجودات زنده ‌ای هستند که نیمی در آب و نیمی در هوا زندگی می‌ کنند. بادبانک گونه ای از عروس دریایی است که باله ای شیشه ای دارد. این باله به دو شکل چتری و دنباله دار است. علاوه بر باله یکی دیگر از ویژگی های بادبانک رنگ آنهاست. بادبانک ها آبی رنگ هستند.
بادبانک ها از شاخه «مرجانیان» هستند و هنگامی که برای تنفس به سطح آب می ‌آیند باله خود را از آب بیرون می آورند تا هوا را جذب کنند. غذای بادبانک ها «پلانکتون» است و در بدن خود پولیپ هایی دارند که غذایشان را در آن ذخیره می کنند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا