عنکبوت (6)
عنکبوت تار کروی


عنکبوت باغی یا تارکروی با نام علمی Argiope aurantia یکی از انواع عنکبوت هاست که تارهایش را به شکل دایره ای می بافد و طعمه اس را در آن گرفتار می کند که اصطلاحاً به این عنکبوت «گردباف» هم می گویند. عنکبوت تار کروی یا گردباف گونه های دیگری با نام های عنکبوت باغی زرد، عنکبوت باغی سیاه و سفید، عنکبوت باغی طلایی نیز دارد. جنس نر این عنکبوت طولی بین 5 تا 9 و جنس ماده طولی بین 19 تا 28 میلی متر دارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا