عنکبوت (7)
عنکبوت کمین کننده

همان طور که از اسم این عنکبوت مشخص است، او برای شکار علاوه بر تنیدن تار، قادر است در جایی مثل یه حفره یا سوراخ در دیوار، درخت، زمین و . . . به راحتی شکار کند. این عنکبوت از حس بسیار بالایی برخوردار است و به محض اینکه طعمه به سوراخی که عنکبوت کمین کننده آنجا در حال انتظار است نزدیک شود با سرعت بالایی که دارد به طعمه حمله می کند و از دندان های بسیار تیز و سمی خود استفاده می کند و آن را شکار می کند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا