شادترین حیوان دنیا را بشناسید
کوئوکا، نام شادترین و خندان ترین حیوان دنیاست. کوئوکا از خانواده پستانداران، درازپایان و کیسه دار است. این حیوان گیاه خوار به اندازه یک گربه است و بیشتر شب ها دیده می شود.
بدن کوئوکا تقریباً گرد و پوست بدنش زبر است و موهای قهوه ای با خال های قرمز در اطراف گوش و گونه دارد.
دُم کوئوکا قطر تقریباً زیادی دارد و کوتاه است. گوش های این حیوان هم به طرز عجیبی کوتاه است. نکته مهم اینکه، جنس نر و ماده ی کوئوکا تفاوتی با هم ندارند.
کوئوکا در جزایر نزدیک استرالیای غربی زندگی می کند.
اما اینکه چرا کوئوکا به شادترین حیوان دنیا معروف شده، به خاطر حالت چشم ها و لب های اوست که لبخندی دائمی در خود دارد. همین لبخند باعث جذابیت زیاد این حیوان شده است. چهره او به گونه ای است که انگار همیشه می خندند.


*لبخند همیشه زیباست، چه در انسان و چه در حیوان.
پس شاد باشید و لبخند فراموش نشود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا