عنکبوت (8)
عنکبوت شلاقی

«عنکبوت شلاقی» یا «عقرب بدون دم شلاقی» یک جانور بی مهره و در رده عنکبوت ها است. این جانور جز بندپایان و قلاب داران محسوب می شود. این حشره نه کاملاً عنکبوت است و نه عقرب، منتها به علت ساختاری بندی جز عنکبوت ها قرار گرفته است.
این عنکبوت ها در مناطق گرم و مرطوب و تاریک زندگی می کنند. جایی مثل غار بهترین مکان زندگی این جانوران است. آنها قادرند در تاریک ترین مکان ها به راحتی غذای خود را شکار کنند.
عنکبوت شلاقی در جلوی سرش دو چنگال دارد که از آن برای شکار استفاده می کند. این چنگال ها خارهای تیزی دارند که وقتی حشره ای نزدیک می شود به کمک آنها، صید را به درون قسمت خردکننده دهان منتقل می کند و پس از خرد شدن، با کمک آرواره ها به ماده چسبناک تبدیل می کند.
بدن این نوع عنکبوت پهن و تخت و اندازه آن بین 4 میلی متر تا 45 میلی متر است. عنکبوت شلاقی شکمی بخش بخش و پوست سختی دارد. این جانور یک جفت چشم میانی جلوی پوست و عقب تر از این چشم ها سه چشم کوچکتر دارد، که در هر دو طرف بدنش قرار گرفته اند.
پاهای جلویی عنکبوت شلاقی تنها برای بررسی محیط اطراف هستند و به راه رفتن کمکی نمی کنند. طول این پاها گاهی تا سه برابر پاهای عقبی است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا