تار عنکبوت
تار عنکبوت یکی از عجایب طبیعت است. این تارها به نرمی و ظرافت ابریشم و سخت تر از پولاد است. تار عنکبوت صاف، شفاف، نرم، سبک و بسیار مقاوم است.
امروزه از ترکیبات تار عنکبوت در ساخت جلیقه ضدگلوله استفاده می شود. با تمام این توصیفات، تار عنکبوت بسیار سبک است به طوری که 40 هزار کیلومتر تار عنکبوت فقط 450 گرم وزن دارد.
تار عنکبوت رشته های نازک پروتئینی است که از غده های تارتن انتهای شکم عنکبوت ترشح می شود. دانشمندان درباره پروتئینی که موجب ساخته شدن این تارها می شوند تخقیق کرده و به این نتیجه رسیده اند که مولکول ‌های این پـروتئین بسیار کشسان و قـوی هستند، تقریباً ۲۰ برابر از نایلون کشسان‌تر و ۹ برابر از فولاد در قطر مساوی قوی‌تر است.
عنکبوت ها از تار برای اهداف مختلف استفاده می کنند. برخی از عنکبوت ها برای شکار، برخی برای عبور از گودال و رودخانه، برخی پیچیدن و نگهداری از تخم در کیسه ی تار، ایجاد دیوار در خانه های زیرزمینی عنکبوت ها و ....
عنکبوت تار را به شکل هندسی و محکم در می آورد و به نحوی آنها را می تند که خودش در دام اسیر نشود اما بتواند به راحتی شکار کند. تارها در ابتدا به صورت مایع هستند و به صورت یک نخ نازک از بدن عنکبوت خارج می شوند و سپس در مجاورت با هوا خشک و مرئی می شوند. قطر تار عنکبوت یک دهم تار موی انسان است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا