چرا عنکبوت در تار خود گرفتار نمی شود؟
تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا، عنکبوت ها با اینکه داخل تار خود حرکت می کنند اما اسیر نمی شوند و فقط حشرات دیگر به دام می افتند؟
تار و خانه عنکبوت ها یکی از مجلل ترین خانه و دام هاست، چون از تارهایی ابریشم مانند ساخته شده است. اما یان تارهای ابریشمی فقط برای خود عنکبوت ها یک خانه اشرافی است، هیچ حشره ای نمی خواد اسیر شود حتی اگر دامش ابریشمی و مجلل باشد.
این تارهای ابریشمی از 12 غده زیر شکم عنکبوت ساخته می شود. تار انواع مختلفی دارد و هر تار برای کار خاص و از مواد خاصی تشکیل شده است. نکته جالب اینکه عنکبوت های ماده تارتن هستند. غده های زیر شکم عنکبوت بطری مانند هستند و تعدادی از آنها تار خشک و تعدادی تار چسبناک درست می کنند. نحوه تولید تار چسبناک به این صورت است که دو جفت غده از غده های تارتن در زیر شکم عنکبوت وجود دارد، که یک غده تار خشک تولید می کند و دیگری هنگام خروج تار آن را به ماده چسبناک آغشته می کند. عنکبوت بر حرکت خود از تارهای خشک و برای شکار از تارهای چسبناک استفاده می کند.
مرکز لانه که عنکبوت در آنجا به انتظار شکار می نشیند، کاملاً از نوع تارهای چسبناک است. تارهای چسبناک در لانه عنکبوت به صورت ماریپیچی هستند و تارهای خشک از مرکز لانه به صورت شعاع هایی به اطراف لانه پراکنده شده اند.
مورد دیگری که به عنکبوت کمک می کند تا در دام خودش گرفتار نشود، ساختمان پاهایش است. عنکبوت با گیره ها و موهایی که در انتهای پاهایش دارد می تواند تارهای خشک را بگیرد.
اما دلیل دیگری هم وجود دارد؛ عمودی نبودن یا مورب بودن ساختمان لانه به عنکبوت کمک می کند. این زاویه انحراف از یکسو به عنکبوت امکان استراحت در قسمت پشتی لانه اش را می دهد و از سوی دیگر به وی اجازه می دهد تا از تارهای خشک بالا و پایین برود و با تارهای چسبناک تماس پیدا نکند.


و این تنها ذره ای از قدرت پروردگار است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا