چرا؟؟؟
یکی از بهترین و مطمئن ترین راه های خداشناسی که می تواند ما را در شناخت بهتر پروردگار راهنمایی کند، خود شناسی است. اگر ما بتوانیم ابعاد مختلف وجود خودمان را بشناسیم بهتر می توانیم به قدرت بی انتهای خداوند پی ببریم. در این میان می توانیم پاسخ بسیاری چرایی ها و سؤال هایمان را از میان کلام بزرگان دین و علم پیدا کنیم.
امام صادق (ع) که علاوه بر شخصیت دینی، یکی شخصیت علمی محسوب می شوند که با کمک احادیث و روایات ایشان می توانیم پاسخ بسیاری از سؤالاتمان را پیدا کنیم. مطالبی که در ادمه می خوانید، بخشی از پاسخ های امام صادق (ع) به سؤالات پزشک هندی درباره بخش های و اجزای مختلف بدن انسان است.

1-چرا پیشانى انسان داراى خطوط است ؟
2-چرا ابروها در بالاى چشم قرار داده شد؟
3-چرا خداوند چشمهاى انسان را به شکل لوزى آفرید؟
4-چرا بینى در میان دو چشم انسان قرار گرفت ؟
5-چرا سوراخهاى بین را در زیر بینى مستقر کرده اند؟

*و اگر پیشانى بدون مو آفریده شد به خاطر اینکه چشم به راحتى بتواند ببیند و نور بگیرد و خطوط رسم شده در روى پیشانى براى ریزش عرق از جهت چشم به طرفین صورت است .
**خداوند ابروها را بالاى چشم ها قرار داد تا به اندازه لازم نور به چشم برسد و از شدت جریان نور جلوگیرى کنند، لذا گاهى دست را بالاى ابروها قرار مى دهیم تا مانع نور اضافى شود.
***و اما بینى که در میان دو چشم قرار گرفت چون نور را از هم جدا کند و به اندازه کافى و متعدل به چشم ها برسد. و خداوند چشم ها را به شکل لوزى آفرید تا استفاده داروها به وسیله میل و همچنین شستن چشم کثافات و جرمها به سادگى از گوشه چشم خارج شوند.
****و سوراخ هاى بینى در زیر بینى قرار گرفت تا چرک و کثافات مغز و آنچه در بینى و موهاى آن به وسیله هوا و تنفس وارد مى شود با آب بینى به پایین سرازیر شود و بوهاى خوش و بخور لازم از آن به بالا کشیده گردد. و لب و آبخوره را روى دهان بنا نهاد تا از ورود مستقیم و بدون مانع کثافات دماغ بوسیله آن شناخته گردد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا