حنجره و شگفتى هاى آن
حنجَره یا حنجِره مهم ترین بخش دستگاه تولید صوت است. حنجره از پرده های صوتی، 9 غضروف و 5 ماهیچه ی درونی و بیرونی تشکیل شده و در ابتدای نای قرار گرفته است.
حنجره دو مفصل مهم دارد که «زلاله ای» هستند، یعنی متحرک اند و باعث می شوند استخوان های دیگر حرکت آزادانه ای داشته باشند، مانند مفصل زانو. این دو مفصل «انگشتری سِپری» و «انگشتری کوزه ای» نام دارند. مفصل انگشتری سپری به حرکت غضروف سِپری کمک می کند و به این ترتیب امکان تغییر طول تارهای صوتی فراهم می شود. مفصل انگشتری کوزه ای دو غضروف کوزه ای با نام «آریتنوئید» را به جلو و عقب می برد، می چرخاند و به هم نزدیک می کند.
در برجستگی جلوی گردن، غضروف تیروئید قرار گرفته، در پشت این غضروف دو دسته طناب صوتی قرار دارد. طناب های صوتی پایینی شكافى مثلثى شكل ايجاد مى كنند كه به گلوت (اپی گلوت) معروف است و ارتعاش ديواره هاى گلوت موجب ايجاد صوت و صدا مى شود.
طناب هاى صوتى قسمت بالاترى كارى انجام نمى دهند. اگر تارهاى صوتى حنجره پاره شده يا ضربه اى ببينند، صداى انسان نامفهوم مى شود و تغيير صوت پيدا مى شود. خداوند كريم اين تارهاى صوتى را به گونه اى در كنار هم چيده است كه به وهم و تصور هيچ موسيقى دان و دانشمندى نمى آمد كه اينگونه هنرنمايى آن هم توسط تارهاى بسيار ظريف از جنس بدن انسان كه از گوشت و استخوان و چربى است نمايند. منزه باد خدايى كه براى برقرارى ارتباط انسان ها با يكديگر و ارتباط انسان با حيوانات قوه تكلم را آفريد و اين نيروى عظيم مديون چند تار صوتى است كه در مسير حنجره جاسازى شده است كه تارهاى صوتى با يك طول و فاصله منظم در كنار هم قرار دارند كه به كمك زبان و دندان و لب ها، سخن گفتن و تكلم را براى انسان به ارمغان مى آورند.
البته موقعى انسان به ارزش اين نعمت پى مى برد كه با پاره شدن اين تارهاى صوتى و صدمه ديدن آنها، قدرت صحبت كردن را از دست بدهند و مجبور باشد با اشاره سخن بگويد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا