چرا سکسکه؟!
زمانی که زیاد و با سرعت غذا یا آب می خوریم، ماهیچه های گلو و سینه برای جلوگیری از ورود ناگهانی آب و غذا به بدن تنگ می شوند. همین تنگ شدن عضلات باعث سکسکه می شود.
سکسکه معمولاً بعد از چند دقیقه تمام می شود اما ما باز هم راه حل هایی مانند نگه داشتن نفس، شوک، عطسه و .... را امتحان می کنیم.
البته همه سکسکه ها هم چند دقیقه ای و بی خطر نیستند، گاهی سکسکه چند ساعت و حتی چند روز ادامه پیدا می کند، در چنین مواقعی بهتر است به پزشک مراجعه کنید چون ممکن است اختلالی در سیستم گوارش یا تنفس پیش آمده باشد.
سکسکه های طولانی می توانند منجر به کاهش شدید اکسیژن و در نهایت مرگ شوند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا