آیا می دانید خاصیت ابرو چیست؟
تمام پستانداران در بدنشان مو دارند. مو در برابر گرما و سرما بدن را حفاظت می کند.
مثلاً موی سر از هدر رفتن گرما جلوگیری می کند و در واقع یک کلاه طبیعی است.
در برخی قسمت های بدن، مو به عنوان محافظی در برابر گرد و غبار و حشرات رشد می کند.
موی داخل بینی از ورود ذرات گرد و غبار به داخل مجراهای تنفسی جلوگیری می کند.
موی ظریف و نازک داخل گوش، گرد و غبار را به دام می اندازد و اجازه نمی دهد حشرات وارد گوش بشوند.
به نظر می رسد ابرو نیز چنین نقشی را داشته باشد. آنها ذرات غبار را که می خواهند وارد چشم شوند و آن را تحریک کنند به دام می اندازند.
موهای ابرو اجازه نمی دهند عرق پیشانی وارد چشم شوند مژه ها نیز از چشم محافظت می کنند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا