علت کبودی بدن
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در موقع بازی زمین خورده باشید یا دست تان به دیوار و ... خورده باشد و جای ضربه دیده، بدوم زخم و پارگی پوست سیاه و کبود شده باشد. حالا چرا کبود می شود؟
زیر پوست ما مویرگ های های زیادی وجود دارد که ما نمی تونیم آنها را ببینیم، وقتی به قسمتی از بدن ما ضربه ای وارد شود، بدون اینکه پوست پاره شود مویرگ های زیر پوست پاره می شوند و خونریزی می کنند. خون زیر پوست جمع می شود و ما آن را اول قرمز بعد سیاه و کبود می بینیم؛ البته اگر بخواهیم این رنگ تیره را زیر میکروسکوپ تجزیه و تفکیک کنیم طیفی از رنگ های قرمز، آبی، سبز و زرد را می بینیم.
اگر خونریزی زیر پوست زیاد نباشد بعد گذشت 10 تا 14روز رنگ تیره آن، آبی و سبز و کم کم به رنگ بدن تغییر می کند و خوب می شود. برای اینکه کبودی ها زودتر بهبود یابد در مرحله اول روی کبودی را کیسه یخ بگذارید و چند بار این کار را تکرار کنید تا از خونریزی بیشتر جلوگیری شود و 24 ساعت بعد جای کبودی را کمپرس گرم بگذارید تا گردش خون افزایش یابد و محل کبودی زودتر درمان شود.
اما اگر کبودی و خونریزی زیر پوست زیاد بود و یا اصلاً بدون دلیل و بدون هیچ ضربه ای جایی از بدن تان خونریزی زیر پوست و کبودی داشت حتماً به پزشک مراجعه کنید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا