چرا تشنه می شویم؟
چرا تشنه می شویم؟

تمام موجودات زنده، گیاهان و حیوانات، از آب آفریده شده اند. وقتی بازی می کنید یا حتی نفس می کشید بدنتان آب از دست می دهد که باید جبران شود. وقتی که مغز شما بداند بدنتان آب از دست داده، پیام هایی به دهان و گلویتان می فرستد تا احساس خشکی کنند در این صورت شما احساس می کنید تشنه هستید.
بدن یک انسان بالغ حدود 5 لیتر خون دارد که سه لیتر آن آب است. هر اندازه که تشنه باشید و یا آب نوشیده باشید مقدار آب بدن یکسان باقی می ماند.
یک فرد بالغ، هر روز حدود 2 لیتر آب می نوشد. یک لیتر نیز از غذا می گیرد. سبزیجات، تخم مرغ و حتی گوشت دارای آب هستند. تک تک سلول های بدن شما به آب وابسته هستند. آب بسیار پرارزش است زیرا بدون آن همگی ما از بین می رویم
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا