اولین بار چه کسی به دور دنیا سفر کرد؟
فردیناند ماژلان در سال 1519 میلادی 5 فروند کشتی بادبان برافراشتند و از اسپانیا به مقصد جزایر اسپایس در خاور دور، راه افتادند. فرماندهی کشتی ها با فردیناند ماژلان بود که قصد داشت از ساحل آمریکای جنوبی گذرگاهی برای رسیدن به اقیانوسی آرام پیدا کند. آنها پس از گذشتن امواج خروشان و توفان های دریایی سرانجام تنگه ای را که بعدها به تنگۀ ماژلان معروف شد، پیدا کردند. مرحله اول این سفر دریایی 4 ماه طول کشید. در نتیجه بعضی از ملوانان کشتی ها شورش کردند و ماژلان برای عبرت سایر دریانوردان، شورشیان را اعدام کرد. آب آشامیدنی موجود در کشتی ها به تدریج فاصد شد و ذخیره غذا به پایان رسید. در نتیجه ملوانان مجبور شدند پوتین های شان را بجوشنند و بخورند! ماژلان در فیلیپین کشته شد، اما سرانجام کشتی او به نام ویتوریا به جزایر اسپایس رسید. کشتی ویتوریا تحت فرماندهی ناخدا سباستین دل کانو بعد از عبور از اقیانوس هند، سرانجام پس از مدت 1082 روز از زمان آغاز این سفر پرماجرا، به اسپانیا برگشت. اما فقط 17 نفر از 277 ملوان این کشتی ها دوباره زنده به اسپانیا بازگشتند. بازرگانان پرتقالی برای رسیدن به جزایر اسپایس قبلاً از طریق دور زدن آفریقا، این مسیر را طی کرده بودند. اما به دلیل موافقتنامه ای که با پرتقالی ها منعقد شده بود، کشتی های اسپانیولی اجاره عبور از این گذرگاه را نداشتند. بنابراین اسپونیولی ها برای رسیدن به این جزایر مسیر آمریکای جنوبی را دور زدند و به جای انتخاب مسیر شرق از مسیر غرب استفاده کردند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا