خواب يك مرگ موقت است
الله يتوفى الانفس حين موقها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت و يرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون .
(خداوند ارواح مردم را مى گيرد و در حال خواب روح انسان را قبض مى كند و اگر اجل او فرا نرسيد بر مى گرداند و اگر اجلش فرا رسيد روح را نگه مى دارد و انسان مى ميرد و اين نشانه هايى است براى افراد متفكر.)
يكى از نعمت هاى خداوند براى بشر نعمت خواب است كه بدن انسان بر اثر تلاش و كوشش در روز نيازمند به استراحت است، لذا خداوند خواب را آفريد تا انسان آرامش يابد. عالم خواب براى انسان، يك نوع مرگ موقت است يعنى انسان با خوابيدنش در شب و يا در روز مى ميرد و دوباره زنده مى شود. و در اين مردن و زنده شدن نشانه اى است براى انسان هاى كه در اين مقوله به تفكر بنشيند تا به ياد مرگ دائمى، بيشتر تدبر كند و براى شناخت خود و خدا انديشه نمايد.
وقتی بدن به خواب می رود ارتباط بدن و روح کم می شود و به همین دلیل است که گوش ها در طول خواب نمی شنود با اینکه راه شنوایی با مانعی بسته نشده است. حتی بعضی از افراد در طول خواب چشم هایشان نیمه باز است ولی چیزی نمی بینند و حتی اگر نور هم به چشمانشان بتابانید متوجه نمی شوند؛ و این اتفاق هم به دلیل ضعیف شدن ارتباط روح و بدن است.
در واقع در طول خواب روح به صورت موقت از بدن خارج می شود و دستگاه های ادراکی و شعور بدن در طول خواب فعالیت نمی کنند اما گردش خون، تنفس و ضربان قلب به فعالیت خود ادامه می دهند و چنانچه زمان مرگ فرا نرسیده باشد به هنگام بیداری روح کاملاً به بدن برمی گردد و سایر فعالیت های بدن از سر گرفته می شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا