آب های جاری بدن
شاید شما هم این سؤال برایتان پیش بیاید که چرا اشک چشم شور و آب دهان شیرین است؟
شاید به این موضوع فکر کرده باشید که چرا آب و مواد داخل گوش تلخ است؟
راستی فکر می کنید آب داخل بینی گرم است یا سرد؟

پاسخ این سؤالات را امام صادق (ع) داده اند. ایشان می فرمایند؟


آب دهان شیرین است تا انسان از خوردن و آشامیدن لذت ببرد.
آب چشم شور است تا شوری آن چشم را ضدعفونی کند و چربی چشم (پیه چشم) از بین نرود.
آب گوش و رطوبتش تلخ است. تلخ بودن آب و مواد گوش مانع ورود حشرات ریز به داخل گوش می شود. حشرات ریز به خاطر تلخی نمی توانند وارد گوش و از آنجا وارد مغز شوند.
و اما آب بینی، که خنک است. خنک بودن آب بینی از نرم شدن مغز جلوگیری می کند. اگر آب بینی گرم بود مغز نرم و شل و جاری و از راه بینی خارج می شد.

این است قدرت خداوند بلند مرتبه.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا