نخستین هنرمندان
پیکر تراشی و نقاشی در عصر حجر:
اگر مداد و یک برگه کاغذ به دست کودکی بدهید، احتمالاً او تصویری از یک انسان نقاشی خواهد کرد. انسان های ما قبل تاریخ، هزاران سال پیش از اختراع خط، مفاهیم مورد نظرشان را در قالب تصویر بیان می کردند.
نخستین آثار هنری به دست آمده از زمان های بسیار دور، کنده کاری هایی هستند که روی سنگ یا استخوان انجام می گرفته اند. اکثر این نقوش کنده کاری، تصاویری کوچک از صورت انسان یا حیوان هستند. بعضی از این تصاویر چهره زنان هستند و ارتفاع آنها بین 11 تا 15 سانتیمتر است. با نگاهی به کنده کاری ها می توان دریافت که احتمالاً بسیار مورد استفاده و همراه اجداد قدیمی ما بوده اند، چون سطح آنها بسیار صاف و صیقلی است. شاید این مجسمه ها چهره ونوس (الهه عشق در اساطیر یونان) باشند که به مفهوم خوش اقبالی در زایش بچه ها بوده است. مادران هر چه فرزندان بیشتری به دنیا می آوردند قبیله بیشتر رشد می کرد و قدرتمندتر می شد.
این مجسمه کنده کاری شده از سر یک انسان که فقط 3/8سانتیمتر ارتفاع دارد، شاید قدیمی ترین اثر هنری از چهره یک انسان باشد که بیست هزار سال پیش بر روی یک قطعه عاج حکاکی شده است. این اثر هنری قدیمی از ناحیه براسمپوی در فرانسه به دست آمده است.

اگر چیزی از ماده ای که زمانی جاندار بوده است، ساخته شده باشد، دانشمندان به راحتی می توانند سن یا قدمت آن را تعیین کنند. مثلاً این پیکرۀ حکاکی شدۀ اسب، از یک قطعه عاج فیل ماموت ما قبل تاریخ ساخته
شده است و دانشمندان می توانند بگویند که این مجسمه از ناحیه و گل هرد، آلمان به دست آمده است و قدیمی ترین اثر هنری کشف شده تا به امروز می باشد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا