خون چيست و چه مى كند؟
خون مايع حياتى است متشكل از موجودات و مواد مختلفى از قبيل گلبول هاى قرمز و گلبول هاى سفيد كه عبارتند از: گوي های کوچک سفيد و مواد محلول از قبيل كلسترول، قند، املاح، آنزيم، چربى و پلاسماى مايع كه تمام اين موجودات مايع در خون غوطه ور هستند.
وظيفه خون غذا رسانى به سلول هاى بدن است كه نيازهاى آنها را برطرف مى كند و سپس چيزهاى اضافى را از آنها تحويل گرفته و به دستگاه هاى دفع كننده مى سپارد. چون خون باید به همه اعضای بدن اکسیژن برساند، پس مهم ترین وظیفه را بر عهده دارد.
كار خون بى شباهت به سيستم لوله كشى آب در يك شهر نيست. قلب همان تلمبه خانه منبع آب شهر است كه به وسيله لوله هاى اصلى سپس ‍ لوله هاى فرعى از خيابان به كوچه و سپس به داخل منازل هدايت مى شود. خون هم از شاهرگ ها به مويرگ ها رفته و سپس به قلب بر مى گردد تا تصفيه شود. مويرگ هاى بدن آنقدر ظريف هستند كه سلول ها بايد به صورت صف واحد وارد شوند. سلول ها پس از عبور از مويرگ هاى سرخرگى وارد مويرگ هاى سياهرگى مى شوند و هر چه به قلب نزديكتر مى شوند به رگ هاى گشادترى مى ريزند تا وارد قلب شده و سپس بعد از تصفيه شدن و بارگيرى به سوى سلول هاى نيازمند حركت كنند و آنها را تغذيه كنند.
مقدار مسافتى كه خون در بدن دور مى زند در هر روز طولانى تر از تمام خطوط هوايى كره زمين مى باشد، كه 000/121 گلبول قرمز به عمر 120 روزه خود خاتمه مى دهند و مى ميرند و براى جايگزينى آنها، مغز موجود در استخوان های ران و جمجمه و ستون فقرات و ديگر اعضا به تعداد 000/200/1 گلبول زنده و جديد قرمز توليد كرده و وارد جريان خون مى كنند. لذا در طول زندگى هر انسان استخوان هاى او حدود نيم تن (500 كيلو) گلبول قرمز توليد مى كنند و در عمر كوتاه 120 روزه خود در حدود 000/75 بار به قلب رفته و دوباره به نقاط مختلف بدن به گردش در مى آيند.
از شگفتى هاى خون اين است كه در هر ميليمتر مكعب از خون هر انسان در حدود 5/4 تا 5 ميليون گلبول قرمز وجود دارد.
حال اگر گلبول هاى قرمز يك انسان را همانند تسبيح به دنبال هم قرار بدهيم، به اندازه چهار برابر محيط كره زمين مى شود يعنى به 000/000/160 كيلومتر خواهد رسيد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا