بدن انسان چند سلول دارد؟
این سؤالی است که سال ها ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده بود و بیش از دو قرن قدمت دارد. اولین پاسخ ها به این سؤال در قرن 19 داده شد و تخمین زده شد که تعداد سلول های بدن انسان نزدیک به تریلیون یعنی حدود یک میلیون میلیون است.
تیم تحقیقاتی «دانشگاه بولوگنا ایتالیا» بالأخره برای اینکه بتوانند پاسخ قطعی برای این سؤال پیدا کنند، شروع به شمارش سلول های بدن یک مرد 30 ساله کردند.

آن ها از سلول های بافت چربی شروع کردند و سپس با شمارش سلول های مفاصل، سیستم صفراوی، خون، استخوان ‌ها و نهایتاً سلول های رگ ‌های خونی کار خود را ادامه دادند.

باید بدانید در هر بخش، در قسمت های مختلف تعداد سلول ها متفاوت است مثلاً دو نوع استخوان در بدن وجود دارد. 700 میلیون سلول متعلق به استخوان ترابکولار و 1.1 میلیون سلول متعلق به استخوان کورتیکال است. همچنین در رگ‌ های خونی «حدود 80 هزار کیلومتر مویرگ وجود دارد که قطر متوسطی برابر با سه چهارم یک میلیمتر دارند. رگ ‌های خونی حاوی سلول ‌های اندوتلیال هستند که تنها 60 میکرون طول و20 میکرون عرض دارند. بر این اساس تخمین می ‌زنند که تنها 2.5 تریلیون سلول اندوتلیال در مویرگ ‌ها وجود دارد.»

در نهایت دانشمندان اعداد و ارقام هر بخش را کنار هم گذاشتند و به این نتیجه رسیدند که بدن ما در مجموع 37 تریلیون سلول دارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا